Cennik

INFORMACJE DOTYCZĄCE CENNIKA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Składka miesięczna jest stałą opłatą obowiązującą przez 10 miesięcy. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka uczestnika zajęć z obowiązku opłacania składki. Przy całomiesięcznej absencji na zajęciach uczestnik zajęć ma obowiązek uiścić opłatę członkowską w wysokości 30 zł. Istnieje możliwość odrobienia treningów na innych zajęciach, w ciągu 30 dni od momentu powrotu po nieobecności na zajęcia.